aktualnościszczepionki

Wstrząsy po przyjęciu szczepionki Moderna?

Materiał znaleziony na FB. Dane osoby na filmie – nie znane. Wpis, który był pod filmem:

„Czuję, że jestem winna moim zwolennikom i wszystkim, którzy przekazują datki, aby pomóc mi w aktualizacji! Aktualnie jestem ponad 4 miesięcy w wyniku kontuzji! Czasami mam tylko łagodne wstrząsy i wstrząsy, ale kilka razy w tygodniu mam drgawki. Teraz mam pełne napady! Jeszcze kilka dni temu pędziłam na ostry dyżur po tym, jak mój mąż nie mógł uzyskać ode mnie odpowiedzi. Niewiele pamiętam, jak tego dnia miałam kilka takich! Ale i tak zostaliśmy wypisani zero odpowiedzi! Pierwszą modernę zaliczyłam 1/4/21 nie mogę pracować od 1/6/21 r. Pracuję dla amerykańskich wspólnot seniorów w Dobrym Samaritan Nursing home Oakland City in! Odmówili potwierdzenia moich obrażeń i odmówili roszczenia moich pracowników! Moi koledzy pracownicy wiedzą, że tego dnia zastraszyła mnie korporacja! Poddałem się i wziąłem jednego dla drużyny, a oni odebrali mi życie! Traktują pracowników w ten sposób, wyobraźcie sobie, że wasze rodziny są tam! Pomyśl o tym przez chwilę!”

„I feel like I owe my followers and everyone donating to help me an update! I’m currently over 4 months in to the injury! Some days I have just mild tremors and shakes but several times a week I have convulsions. I now am having full blown seizures! Just a few days ago I was rushed to the ER after my husband couldn’t get a response from me. I don’t remember much as I had several of these that day! But we were still discharged with zero answers! I took the first moderna on 1/4/21 haven’t been able to work since 1/6/21 I work for American Senior Communities at Good Samaritan Nursing home Oakland city in! They have refused to acknowledge any of my injuries and turned down my workmans comp claim! My fellow employees know I was bullied by corporate that day to take the shot! I gave in and took one for the team and they took my life from me! They treat employees like this imagine your families in there! Think about that for a minute!”

PAMIĘTAJ:

  1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w art. 7 zabrania, by ktokolwiek był poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym.
     

2. Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie w art. 5 zakazuje przeprowadzania interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej.
 

3. Wedle art. 39 Konstytucji nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Artykuł 27 kodeksu karnego: Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

🔴Podpisz petycje i udostępnij dalej: 

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_–_trzy…

Related Articles

Skomentuj

Back to top button