szczepionki

Szczepionka czy manipulacja genetyczna? Dr P. Rubas omawia artykuł niemieckiego lekarza W. Wodarga.

Polski lekarz pracujący w Niemczech Piotr Rubas omawia artykuł niemieckiego lekarza i polityka Wolfganga Wodarga. Czym są szczepionki genetyczne i jakie mogą być niebezpieczeństwa planowanej szczepionki na wirusa Sars-Cov-2?

Wybrane fragmenty:

„-Dr Wodarg podaje, iż spośród 12 szczepionek różnych koncernów farmaceutycznych, które są w fazie testów klinicznych, aż 7 z nich to szczepionki nowego typu, nie tradycyjne szczepionki polegające na tym, że do organizmu osoby szczepionej podawane jest białko zsyntetyzowane wcześniej w labolatorium będące częścią danego wirusa albo bakterii, na które to białko powstaje odpowiedź immunologiczna, a u osoby szczepionej wytwarzane są przeciwciała i w ten sposób jest to łagodniejsza wersja choroby. Mówiąc językiem kolokwialnym – szczepionka symuluje chorobę nie będąc chorobą, czyli nie wywołuje takich objawów, ale wywołuje odporność immunologiczną, czyli powstają przeciwciała, białka produkowane przez nasz organizm przeciwko temu antygenowi, czyli danemu białku patogenu chorobotwórczemu wirusa bądź bakterii. Natomiast w przypadku szczepionek nowego typu są to szczepionki wektorowe, inaczej mówiąc szczepionki genetyczne.”

„-Dr Wodarg pisze w swoim artykule, iż może się za tym kryć wielkie niebezpieczeństwo ponieważ nie mamy tutaj do czynienia ze szczepionką lecz z manipulacją genetyczną. Dlaczego? Uzasadnia to tym, że szczepionka nowego typu będzie powodować modyfikację naszego materiału genetycznego, materiału DNA naszych komórek. W przeciwieństwie do szczepionek tradycyjnych, z którymi już jest cała masa doświadczeń przez dziesięciolecia – szczepionki wektorowe nie są przebadane – nie ma dostatecznej ilości doświadczenia, ponieważ jest to sprawa nowa.

Chodzi o to, że do naszego organizmu zamiast białka syntetyzowanego już w labolatorium firmy farmaceutycznej ma zostać wprowadzony RNA, czyli materiał genetyczny koronawirusa, albo przy pomocy nanocząsteczek, czyli małych cząsteczek, które spowodują wprowadzenie tego RNA wirusa do naszych komórek osoby szczepionej bądź przy pomocy pewnego nośnika – zostanie wprowadzony materiał genetyczny RNA wirusa do naszych komórek. On ma za zadanie połączyć się z naszym materiałem genetycznym i zmienić metabolizm naszych komórek, by produkowały one białka wirusa na swojej błonie komórkowej, które to białka mają za zadanie wywołać odporność immunologiczną, powstawianie przeciwciał.”

„-Tak daleko idąca ingerencja w metabolizm komórki musi budzić poważne wątpliwości. Dr Wodarg pisze, że jest to rodzaj niebezpiecznej modyfikacji genetycznej, że grozi nam ryzyko, że organizm takiego człowieka zaczepionego szczepionką wektorową, będzie można opisać i przemieni się w formę organizmu modyfikowanego genetycznie – GMO. Co to jest GMO? GMO – jest to organizm (z wyjątkiem człowieka), którego materiał genetyczny został zmieniony w sposób, który nie zachodzi w warunkach naturalnych poprzez krzyżowanie bądź naturalną rekombinację.”

„-Ingerencja obcego materiału genetycznego może powodować zaburzenie naturalnych interakcji między komórkami naszego organizmu.”

O osobach, które zgodzą się przyjąć szczepionkę na Sars-Cov-2 (tłum. z artykułu dr Wodarga):

„- Ich organizmy przemienią się w organizmy GMO. Jest to śmiała teza, jednakże w świetle przedstawionych argumentów – jest to teza do obrony. Z całą pewnością można nazwać to co planują koncerny farmaceutycznej czy rządzący – będzie to rodzaj manipulacji genetycznej. Terapia genetyczna nie zawsze musi być zła, stosuje się terapie genowe – modyfikuje się geny, które są chore i ma to efekt leczniczy, jest to jednak obwarowane szeregiem obostrzeń. Natomiast to, co obecnie obserwujemy to jest coś strasznego i obawiam się, że jesteśmy w państwie totalitarnym.”

„- Co będzie jeśli duża część komórek wątroby zacznie produkować obce białko? Białko wirusowe? Czy nie dojdzie do silnej reakcji autoimmunologicznej? Poprzez tzw. szczepionkę, czy też manipulację genetyczną, komórkami docelowymi tejże szczepionki mogą być komórki zarodkowe i te zmiany genetyczne mogą być przekazywane na następne pokolenie. Na to może wskazywać fakt, że wszyscy uczestnicy testów klinicznych szczepionek są zobowiązani do stosowania ścisłej antykoncepcji.”

Related Articles

Skomentuj

Back to top button