aktualnościprawo

Adwokat Maja Gidian: CO SIĘ ZMIENIŁO ODNOŚNIE NOSZENIA MASECZEK PRZEZ OSOBY ZDROWE? Nowelizacja tzw. ustawy covidowej.

3 LISTOPADA PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ TZW. USTAWY COVIDOWEJ. CO SIĘ ZMIENIŁO ODNOŚNIE NOSZENIA MASECZEK PRZEZ OSOBY ZDROWE?

„Jeszcze nic, bo nie ma nowego rozporządzenia

Do tej pory art. 46 b Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi brzmiał tak:

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie (dotychczasowa „maseczkowa podstawa prawna”)

5) obowiązek poddania się kwarantannie;

6) miejsce kwarantanny;

7) (uchylony);

8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Od dnia następującego po ogłoszeniu nowej ustawy, art. 46 b Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi będzie brzmiał tak:

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie (Zmiana)

4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (Zmiana Usunięto sformułowanie „przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie”. Teraz obowiązek poddania się określonym środkom profilaktycznym i zabiegom dotyczyć będzie wszystkich, nie tylko osób „chorych i podejrzanych o zachorowanie”)

Co to są środki profilaktyczne Do tej pory uważano za nie maseczki.

Co to są zabiegi Ustawa w art. 2 pkt 30 mówi jedynie o „zabiegach sanitarnych” (działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i strzyżenie, higieny odzieży, higieny pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych)

5) obowiązek poddania się kwarantannie;

6) miejsce kwarantanny;

7) (uchylony);

8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się

13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu (NOWY PUNKT NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA DOTYCZĄCA MASECZEK)

Teraz na podstawie art. 46 b pkt 13 znowelizowanej Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi musi zostać wydane nowe rozporządzenie, które określi:

okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos + sposób realizacji tego nakazu

Co będzie w nowym rozporządzeniu? Jak rozporządzenie określi okoliczności, miejsca, obiekty i sposób realizacji nakazu? Nie wiemy, bo jeszcze go nie ma.

CO SIĘ ZMIENIŁO ODNOŚNIE ROBIENIA ZAKUPÓW BEZ MASECZKI?

W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dodano nowy art. 46 bb, zgodnie z którym:

Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13 (czyli nie zakrywanie ust i nosa) stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm. 2).

Co to oznacza? Że sprzedawca nie popełni wykroczenia, odmawiając sprzedaży towaru osobie bez maseczki (pozostawiam to jeszcze do analizy po wejściu w życie nowego rozporządzenia).

Teraz czekamy na ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw oraz na nowe rozporządzenie, które zapewne znowu zostanie opublikowane nocną porą (zapewne po to, żeby nikt do rana nie miał szans na zrozumienie rzeczywistości prawnej,w jakiej się porusza)

Życzę Państwu spokojnej nocy i pozdrawiam serdecznie”

Related Articles

Skomentuj

Back to top button