Prawo


DARMOWE PISMA DO POBRANIA


 

Trzy najważniejsze prawa, które macie przy zatrzymaniu przez policję:

  • Informacja o Twoich prawach i powodach zatrzymania
  • Poinformowanie o zatrzymaniu wskazanej przez Ciebie osoby
  • Kontakt z adwokatem.

 

Radczyni Prawna Anna Kubala o tym, jak rozmawiać z policją gdy nie mamy maski:

Wybrane cytaty: „Rozporządzenie zostało wydane, rozporządzenie zostało opublikowane i rozporządzenie obowiązuje. Problem w tym, że rozporządzenie zostało wydane na podstawie dwóch artykułów, które w sposób jasny mówią, że dotyczą one osób chorych lub ewentualnie podejrzanych o zachorowanie.”

„Ustawa dokładnie podaje definicję kto może być podejrzany o zachorowanie. Nie jesteśmy podejrzani tylko dlatego, że ktoś na ulicy będzie chciał tak uznać.”

„Bez wprowadzenia stanu epidemii zdrowych osób nie można zmusić do zachowań profilaktycznych”.

„W żółtej strefie, gdy ktoś idzie ulicą i jest zachowany dystans 1,5 m – nie musi mieć maseczki. To jest zgodnie z rozporządzeniem. Jeżeli jest zachowany dystans – możemy iść bez maseczki. Natomiast w czerwonej strefie zgodnie z rozporządzeniem – nie.”

Co się dzieje w momencie gdy zatrzymuje nas policja?

” – Możemy być grzeczni, nie awanturować się, niczego nie podważać, wylegitymować się, dać swój dowód i czekać na to co się będzie wydarzać. Policjant będzie chciał nam wystawić mandat – możemy przytaknąć, wziąć ten mandat i potem wszczynamy procedurę. Możemy też podejść w ten sposób, że zaczynamy panu policjantowi tłumaczyć: Proszę pana, czy może pan otworzyć telefon i sprawdzić rozporządzenie?” (cd w filmie)

„Policjant musi nam podać swój stopień, imię nazwisko plus komendę, w której pracuje.”

„Policjant nie ma wiedzy medycznej, żeby ocenić nasz stan zdrowia i powiedzieć że jesteśmy podejrzani o zachorowanie.”

„Ustawa dokładnie podaje definicję kto może być podejrzany o zachorowanie. Nie jesteśmy podejrzani tylko dlatego, że ktoś na ulicy będzie chciał tak uznać.”

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=KMm9JYj3Dgc&feature=youtu.be

Adwokat Maja Gidian odpowiada CO SIĘ ZMIENIŁO ODNOŚNIE NOSZENIA MASECZEK PRZEZ OSOBY ZDROWE?

3 listopada 2020 r. Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej, co się zmieniło?

Odpowiada: Adwokat Maja Gidia

„- Jeszcze nic, bo nie ma nowego rozporządzenia. Do tej pory art. 46 b Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi brzmiał tak:

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie (dotychczasowa „maseczkowa podstawa prawna”)

5) obowiązek poddania się kwarantannie;

6) miejsce kwarantanny;

7) (uchylony);

8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Od dnia następującego po ogłoszeniu nowej ustawy, art. 46 b Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi będzie brzmiał tak:

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie (Zmiana)

4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (Zmiana Usunięto sformułowanie „przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie”. Teraz obowiązek poddania się określonym środkom profilaktycznym i zabiegom dotyczyć będzie wszystkich, nie tylko osób „chorych i podejrzanych o zachorowanie”)

Co to są środki profilaktyczne? Do tej pory uważano za nie maseczki.

Co to są zabiegi Ustawa w art. 2 pkt 30 mówi jedynie o „zabiegach sanitarnych” (działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i strzyżenie, higieny odzieży, higieny pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych)

5) obowiązek poddania się kwarantannie;

6) miejsce kwarantanny;

7) (uchylony);

8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się

13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu (NOWY PUNKT NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA DOTYCZĄCA MASECZEK)

Teraz na podstawie art. 46 b pkt 13 znowelizowanej Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi musi zostać wydane nowe rozporządzenie, które określi: okoliczności, miejsca, obiekty i obszary, w których trzeba zakrywać usta i nos + sposób realizacji tego nakazu.

Co będzie w nowym rozporządzeniu? Jak rozporządzenie określi okoliczności, miejsca, obiekty i sposób realizacji nakazu? Nie wiemy, bo jeszcze go nie ma.

CO SIĘ ZMIENIŁO ODNOŚNIE ROBIENIA ZAKUPÓW BEZ MASECZKI?

W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dodano nowy art. 46 bb, zgodnie z którym:

Art. 46bb. Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13 (czyli nie zakrywanie ust i nosa) stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm. 2).

Co to oznacza? Że sprzedawca nie popełni wykroczenia, odmawiając sprzedaży towaru osobie bez maseczki (pozostawiam to jeszcze do analizy po wejściu w życie nowego rozporządzenia).

Teraz czekamy na ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw oraz na nowe rozporządzenie, które zapewne znowu zostanie opublikowane nocną porą (zapewne po to, żeby nikt do rana nie miał szans na zrozumienie rzeczywistości prawnej,w jakiej się porusza)

Życzę Państwu spokojnej nocy i pozdrawiam serdecznie”

Back to top button