aktualnościcovid-19prawoszczepionkiTesty PCR

Pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika do szczepień i robienia testów na covid19.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi szczepienia są EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM:

📌 „Warunkowo i tymczasowo (na 1 rok) dopuszczone do obrotu szczepionki wykorzystywane w ramach Narodowego Programu Szczepień pozostają w fazie badań klinicznych”

📌 „Nie jest znana pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego, brak ostatecznych wyników badań o bezpieczeństwie, brak informacji potwierdzających bezpieczeństwo wprowadzenia organizmów GMO bezpośrednio do krwioobiegu człowieka itp.”

📌 „Dlatego też udział każdej osoby biorącej udział w szczepieniu przeciw COVID-19 należy kwalifikować jako udział w eksperymencie leczniczym (eksperymencie medycznym).

W związku z tym:

❌ „Niedopuszczalne pozostaje ZMUSZANIE pracowników lub osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych do poddania się szczepieniu”

❌ „Niedopuszczalne pozostaje stosowanie przez pracodawcę czy też przełożonego jakichkolwiek NACISKÓW na pracownika”

❌ „Niedopuszczalne jest UZALEŻNIENIE AWANSU lub POZOSTANIA NA ZAJMOWANYM STANOWISKU od poddania się szczepieniu na COVID-19.”

❌”Niedopuszczalne pozostaje WYWIERANIE NACISKU poprzez próbę obniżenia wynagrodzenia lub NIEUDZIELENIE PODWYŻKI pracownikowi odmawiającemu udziału w szczepieniu na COVID-19″

❌ „Uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika, zmierzające do wymuszenia zaszczepienia się przeciw COVID-19 (a wiec do udziału w w eksperymencie medycznym) jest niczym innym jak MOBBINGIEM.

Ewenement w skali polskiej, na dzień 25 stycznia 2022, Państwowa Inspekcja Pracy, jako instytucja odcina się, od pisma Pani Inspektor z Łodzi, i twierdzi, że stanowisko to, jest prywatnym stanowiskiem Pani Inspektor. Takiego draństwa w tym kraju, jeszcze nie było.

Tutaj wsparcie prawne autorki powyższego pisma „Odmowa uczestnictwa w Eksperymencie medycznym”  Pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź Radca prawny

ŹRÓDŁO:https://bhp.org.pl/pracodawca-nie-ma-prawa-zmuszac-pracownika-do-szczepien-i-robienia-testow-na-covid19-takie-jest-stanowisko-pip/?fbclid=IwAR0d34Y1RsJQY6_6r-ipph1EapjBCstQbrEHgDQC_dt-k6YRuqNWc-HlQqU

covid-pip1covid-pip2covid-pip3Sprzeciw-na-wykonanie-eksperymentu-medycznego

 

Related Articles

Skomentuj

Back to top button