aktualnościchipycovid-19NWOszczepionki

Magnetyzm szczepionkowy? Dlaczego niektórzy zaszczepieni przyciągają?

„Poniżej znajdziesz badanie, które zostało przeprowadzone na osobach, które właśnie zostały zaszczepione. Jak zobaczysz, to mikrobadanie potwierdzi obecność pola magnetycznego. Naukowcy przerwali eksperyment z powodu szoku, jakiego doświadczyły „świnki morskie” …

Ostrzeżenie: W wyniku tego eksperymentu powstała komisja śledcza. W oczekiwaniu na wyniki proszę nie wyciągać ostatecznych wniosków. To jest wiadomość od stowarzyszenia europejskiego forum ds. nadzoru szczepionkowego.

Zapraszam do bardzo poważnego potraktowania historii szczepionek namagnesowanych. To nie żart ani spisek. To po prostu tragiczne.

translate.goog/…ns-les-cellules-que-lon-peut-commander-a-distance/
Poniżej znajdziesz badanie, które zostało przeprowadzone na osobach, które właśnie zostały zaszczepione. Jak zobaczysz, to mikrobadanie potwierdzi obecność pola magnetycznego. Naukowcy przerwali eksperyment z powodu szoku, jakiego doświadczyły „świnki morskie”, gdy odkryły namagnesowanie swoich ramion. Eksperyment ten został przeprowadzony przez Europejskie Stowarzyszenie Forum Szczepionek ( SITE HERE ), które było na tyle uprzejme, że udostępniło nam to badanie.

Raporty z badań: *po francusku: etiuda-sur-lattraction-magnetyzm
* w języku angielskim: 2021-06-06-esvv-badanie-elektromagnetyzmu-osób-szczepionych-w-luksemburgu-amar-goudjil
Zanim pozwolę zapoznać się z raportem badawczym, przedstawię kilka zrzutów ekranu firmy, która spełnia wszystkie warunki do produkcji i dostarczania namagnesowanych nanomateriałów.

Strona Acro Biosystems jest producentem i dostawcą czegoś, co wydaje się być magnetycznymi nanokulkami, które wiążą się z białkiem Spike Sars Cov2. Widać powyżej, że istnieją różne modele tego, co nazywają kólkami magnetycznymi! (patrz szczegóły jednego z modeli na dole strony).

Jeśli je produkują, mają klientów, którzy ich chcą. Ta firma sprzedaje te „skarby” producentom szczepionek. Dzięki temu znajdziesz m.in.:

translate.goog/A1111-SARS-CoV-2-Related-Products.html
Z przyjemnością dowiesz się, że te firmy białkowe zatrudniają 100 000 naukowców w 60 krajach. I mają 5000 klientów .

LHK

BADANIE ELEKTROMAGNETYZMU OSÓB ZASZCZEPIONYCH W LUKSEMBURGU
Synteza i wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego przez stowarzyszenie European Forum for Vaccine Vigilance
Mamera, 6 czerwca 2021 r.

Zdjęcie zaczerpnięte ze strony internetowej

W ciągu ostatnich kilku miesięcy we wszystkich sieciach społecznościowych pojawiły się setki amatorskich filmów pokazujących ludzi, którzy po szczepieniu stali się wyraźnie elektromagnetyczni. W każdym razie to właśnie możemy zaobserwować.
Po tym, jak kilku naszych członków zadało liczne pytania na temat tego „rzekomego” efektu elektromagnetycznego, który pojawia się u zaszczepionych osób, nasze stowarzyszenie postanowiło zainteresować się tym bardzo intrygującym tematem.
Czy ten efekt jest prawdziwy, czy to tylko spekulacja?

Ten statystyczny i socjologiczny przegląd tego „rzekomego” efektu elektromagnetycznego, który jest przedmiotem badań tego artykułu, stawia co najmniej trzy ważne pytania:
1. Czy to prawda, że po szczepieniu ludzie mają efekt elektromagnetyczny?
2. Jeśli tak, to czy to prawda, że taki efekt mają tylko osoby zaszczepione?
3. Co tak naprawdę jest wstrzykiwane osobom pod etykietą szczepionki, co może wywołać ten efekt?

Aby spróbować odpowiedzieć na te pytania, ankietę powierzono jednemu z członków stowarzyszenia. Jest to osoba zajmująca się kwestiami demograficznymi i socjologicznymi.

Prezentacja parametrów ankiety:
W celu przyspieszenia procesu zdecydowano:
* Przesłuchaj grupę 200 osób mieszkających lub pracujących w Luksemburgu.
* Ta grupa zostanie podzielona na 2 grupy: pierwsza będzie składać się ze 100 osób zaszczepionych w Luksemburgu, a druga będzie się składać ze 100 osób nieszczepionych dla celów porównawczych.
* Aby każda z tych grup składała się z 50 kobiet i 50 mężczyzn.
* Że do badania zostaną wybrane tylko osoby aktywne, ponieważ są one znacznie bardziej uwarunkowane do zaszczepienia niż osoby nieaktywne.
* Miejscem badania będzie centrum handlowe Belle-Étoile i trasa Arlon w Strassen.
* Że zachowanymi zmiennymi byłyby zatem płeć, wiek, zawód, liczba iniekcji, pochodzenie farmaceutyczne iniekcji, data iniekcji, przyciąganie magnetyczne, emisja-odbiór pola elektrycznego oraz miasto zamieszkania respondenta.
Uwaga: Należy również zauważyć, że ze względów praktycznych przesłuchać będą tylko osoby noszące odzież z krótkimi rękawami lub bez rękawów.

Przedstawienie metody podejścia i przeprowadzenia ankiety:
* Ankieter przedstawia się poszczególnym osobom, przedstawia stowarzyszenie, a następnie przedstawia ankietę:
„Witam, proszę pani, przepraszam, że przeszkadzam, ale nazywam się Amar, pracuję dla stowarzyszenia Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Szczepień (EFVV) i obecnie prowadzę statystyczne i anonimowe badanie dotyczące zaszczepionych i nieszczepionych osób mieszkających w Luksemburgu”. To badanie, które wymaga informacji, które stwierdzają, że szczepione osoby mogą wykazywać efekty elektromagnetyczne, a my w EFVV chcemy sprawdzić, czy taka jest obserwowana rzeczywistość.”
Ankieter następnie pyta respondentów, czy wyrażają chęć dobrowolnego wzięcia udziału w badaniu.
„Czy masz kilka minut do dyspozycji i co, jeśli byłbyś zainteresowany udziałem w naszej ankiecie?”
* Następnie osoba przeprowadzająca ankietę wyjaśnia badanym cele ankiety i wprowadza osoby w sedno problemu, prezentując im magnes, który za pomocą efektu magnetycznego przylega do metalowego przedmiotu (słup, samochód itp.). Następnie wyjaśnia rozmówcom, że magnesy nie przylegają do ludzi i że przylegają tylko do metalowych przedmiotów, ale otrzymaliśmy informację, że zaszczepieni ludzie przyciągają magnes właśnie dlatego, że zostali zaszczepieni.
* Następnie osoba przeprowadzająca wywiad pyta respondenta, czy chce zagrać w tę grę i przykłada magnes do jego ramienia, gdzie został wstrzyknięty.
Kiedy magnes przylgnie do skóry na ramieniu, osoba przeprowadzająca wywiad prosi osobę o przyklejenie magnesu do drugiego ramienia, aby sprawdzić, czy przyczepność nie jest wyjaśniona lokalnym stężeniem żelaza (implant, efekt wstrzyknięcia itp.).
* Następnie ankieter pyta respondenta, czy chce mieć na ramionach czujnik pola magnetycznego (marka Meterk, model MK54), wyjaśniając, że nasze stowarzyszenie zostało również poinformowane, że szczepione osoby są również generatorami pola elektrycznego.
* Ankieter kontynuuje rozmowę iw miarę możliwości udziela odpowiedzi respondentom zainteresowanym przeprowadzanym eksperymentem i wynikami ankiety.

Podsumowanie wyników tygodnia badawczego od 1 do 5 czerwca 2021 r.:
* Tylko 30 zaszczepionych i 30 nieszczepionych osób zostało ostatecznie przesłuchanych, podczas gdy celem było przeprowadzenie wywiadu ze 100 w przypadku pierwszej grupy i 100 w przypadku drugiej.
* Zachowano warunek podziału według płci. W każdej grupie przeprowadzono wywiady z 15 kobietami i 15 mężczyznami.
W grupie nieszczepionych, spośród 30 ankietowanych osób, liczba osób wykazujących atrakcyjność magnesu wynosiła 0 (zero). Dlatego eksperyment zatrzymał się tutaj dla tej grupy.
Z drugiej strony, w grupie zaszczepionej, spośród 30 ankietowanych osób, 29 wykazywało przyciąganie magnesu. Oznacza to, że magnes bez trudu przylgnął do ich skóry. Wszyscy zostali zaszczepieni .
Uwaga: Osoba numer 30, która nie wykazywała przyczepności do magnesu, nie była szczepiona (publicznie) jak wszyscy inni. Została zaszczepiona przez pielęgniarkę, z którą współpracuje od wielu lat (być może solą fizjologiczną dopow.).
* Spośród tych 29 osób, 22 ma magnes, który przylega tylko do jednego ramienia i tylko do miejsca wstrzyknięcia. Te 22 osoby to te, które otrzymały tylko jeden zastrzyk.
Pozostałe 7 osób z tej grupy ma magnes przyczepiony do obu ramion.

* W tej grupie, zwanej zaszczepionymi, mieszkającymi lub pracującymi w Luksemburgu, wygląda na to, że:
* 17 otrzymało co najmniej jeden zastrzyk od firmy Pfizer
* 7 otrzymało co najmniej jeden zastrzyk Astra Zeneca
* 3 otrzymały co najmniej jeden zastrzyk Moderna
* 3 otrzymało co najmniej jeden pojedynczy zastrzyk od Johnson & Johnson
* 6 otrzymało oba zastrzyki od firmy Pfizer
* 1 otrzymałem dwa zastrzyki z laboratorium Astra Zeneca
* 1 otrzymałem oba zastrzyki z Moderna

* Dwie osoby z tej grupy, pielęgniarka, która pracowała w CHL i była jedną z pierwszych osób, które zostały zaszczepione oraz analityk finansowy, przedstawiły całkowicie nienormalne emisje pola elektrycznego. W przypadku pielęgniarki zrobiono nawet film pokazujący wartości emitowane przez detektor w okolicach jej lewego ramienia. Dla analityka wartości emitowane przez detektor były w przybliżeniu takie same, ale osoba nagle zakończyła swój udział z powodu paniki.

* Spośród 30 ankietowanych osób, które należą do grupy zaszczepionych, 29 mieszka lub pracuje w Strassen. Tylko 1 mieszka w Metz, ale pracuje w Strassen.
* Wygląda na to, że osoby, które były wcześniej szczepione w ramach rządowego programu szczepień, są znacznie bardziej elektromagnetyczne niż osoby zaszczepione niedawno. Magnes przykleja się szybciej i trzyma się znacznie lepiej niż osoby niedawno zaszczepione. (magnetyzm zwiększa się z czasem, dopow.)
* W odniesieniu do tego ostatniego wyniku należy podjąć bardziej precyzyjne pomiary.

Obserwacja : Ponieważ ćwiczenie było całkowicie destabilizujące dla ankietowanych, w żadnym momencie nie poproszono ich o przykładanie magnesu do obszaru innego niż ramiona. Byłoby bardzo interesujące wiedzieć, czy magnes przykleja się również do szyi, klatki piersiowej, czoła lub nóg, a także czy przyklejają się również inne przedmioty, takie jak łyżki, nożyczki i smartfony. Nie jest to możliwe w miejscach publicznych .

Wniosek:
Wygląda na to, że zaszczepione osoby emitują pole elektromagnetyczne, a im wcześniej zaszczepiono osoby, tym silniejsze pole emitują. To odczucie i ocena, która opiera się wyłącznie na doświadczeniu dotykowym podczas nakładania i zdejmowania magnesu z ramienia, powinna być zweryfikowana znacznie dokładniej, na większej liczbie osób i przy znacznie dokładniejszym sprzęcie.
* Niezwykle trudno było znaleźć osoby chętne do udziału w tym dość destabilizującym eksperymencie.
* Osoby interesują się eksperymentem z ciekawości, a potem, gdy widzą, jak magnes przykleja się do ich skóry, na początku stają się wątpiące i nagle stają się zimne. Niektórzy z nich nawet bardzo się denerwują, żeby nie powiedzieć, że wydają się być całkowicie w szoku.
* Ludzie naprawdę zastanawiają się, jak magnes może przykleić się do skóry tak łatwo, jak do metalowego słupka.
* Proszą o wyjaśnienia, a badacz zapewnia ich, że musi istnieć wyjaśnienie fizyczne lub biologiczne. Zostają odesłani do lekarza, który doradził zastrzyk w celu zrozumienia.
Jedna pani nawet płakała i powiedziała, że nie chce się szczepić, ale jej pracodawca zmusił ją do tego pod pretekstem, że pracuje w kontakcie z klientami.
* W rozmowach stało się jasne, że ludzie nie są nawet szczepieni z powodów medycznych lub zdrowotnych, nie z przekonania lub strachu przed chorobą, ale raczej z nadzieją powrotu do normalnego życia i możliwości ponownego swobodnego podróżowania.

* Podczas dyskusji ludzie wyraźnie wyrażali swoje przerażenie, mówiąc później, że zostali wzięci jako zakładnicy w politycznym i psychospołecznym uwikłaniu. Wiele osób przyznało, że nie wyrażono zgody na ten wstrzyknięcie i że w żadnym momencie nie otrzymało racjonalnych wyjaśnień (zgodnie z Konwencją z Oviedo), tj. wyjaśnienia stosunku korzyści do ryzyka i jednoznacznych informacji na temat składu fiolek stosowanych do wstrzyknięć … Następnie, po namyśle i debacie, opisują ten akt jako: „terror, szaleństwo, ucieczka, rozwiązanie, a nawet szantaż”.

To były słowa, które bardzo często pojawiały się w zeznaniach i notatkach.
Wskazane byłoby również przeprowadzenie znacznie bardziej dogłębnego badania psychospołecznego na temat prawdziwych motywacji, które skłoniły osoby zaszczepione do zaakceptowania wstrzyknięcia. Najlepiej nagrywać i filmować wszystkie rozmowy, wywiady i spontaniczne wymiany z zaszczepionymi, a następnie je analizować.
* Śledztwo zostało przerwane ze względów sumienia i moralności, ponieważ śledczy nie mógł już znieść bezsilności ludzi, których twarze były skamieniałe, gdy zdali sobie sprawę, że wstrzyknięto im substancję, o której nic nie wiedzieli.
* Badacz, który w przeszłości studiował techniki zarządzania i psychosocjologię, czuje się bardzo nieswojo z tymi ludźmi, którzy zastanawiają się, co się z nimi dzieje.
Ludzie stali się bladzi, biali, nerwowi. Przykładają dłonie do czoła lub krzyżują ręce, przygryzając dolną wargę. Niektórzy mają spocone ręce, ponieważ są widziani, jak wycierają je o biodra lub uda.

Te efekty i ekspresje pojawiają się zwykle w stanach niepokoju, skrajnego stresu lub naprawdę namacalnego i mierzalnego napięcia.
Dla rozmówców te niekontrolowane fizyczne przejawy wskazują na głęboki dyskomfort, gdy później zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie popełnili nieodwracalny czyn.
Szczepienie jest oczywiście aktem nieodwracalnym.

W skrócie :
Na pytanie, czy to prawda, że ludzie wykazują efekt elektromagnetyczny po przejściu przynajmniej jednej szczepionki? Odpowiedź brzmi tak. W rzeczywistości ludzie stają się elektromagnetyczni przynajmniej w miejscu wstrzyknięcia.
Na pytanie, co jest wstrzykiwane osobom, które powodują ten efekt?

Odpowiadamy, że to rządy i władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne i zdrowie Luksemburczyków muszą odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to oni z góry podjęli ciężką decyzję o „szczepieniu” zdrowych populacji „szczepionkami” wciąż w fazy eksperymentalnej i z której podczas badań klinicznych padły wszystkie chomiki.

Nie będziemy tutaj odpowiadać za odpowiedzialność różnych stron, ale prawda jest taka, że jeśli superparamagnetyczne nanocząstki (kulki magnetyczne) weszły do składu tych rzekomych szczepionek, eksperymentalnie lub z jakiegokolwiek powodu, kiedy do tej pory były zarezerwowane tylko dla terapii przeciwnowotworowych, pilnie należy zwrócić się o jak najszybsze wyjaśnienia do laboratoriów farmaceutycznych i organów ds. zdrowia, które wydały zezwolenie na wprowadzenie do obrotu tych zastrzyków.

Teraz do toksykologów i farmakologów należy odkrycie pochodzenia i przyczyn tych efektów przyciągania obserwowanych u zaszczepionych osób, a politycy odpowiedzialni za zdrowie obywateli tego kraju muszą zażądać dokładnego i publicznego dochodzenia w sprawie skład. dokładne i rzeczywiste z tych szczepionek.

PS: 2 interesujące strony i 1 dokument roboczy do konsultacji w sprawie nanoroztworów i ferrofluidów:
http://www.chemicell.com/
acrobiosystems.com
Przykład nanoprotein Spike sprzężonych z kulkami magnetycznymi
sars-cov-2-przeciwciała-sars-cov-2-rekombinowane-białka-zestawy-kulki-magnetyzm

Firma produkująca ; „kolca sprzężonego z kulkami magnetycznymi”.

Firma, która sprzedaje „Spike” połączone z nano-kulkami magnetycznych:SARS CoV-2 Spike S1 połączony Magnetic Beads przeciwciała białko „S1”(dane dalej poniżej)

ZamówienieMBS-K002 SARS CoV-2 Spike RBD sprzężony Magnetic Beads Spike RBD białka przeciwciała przesiewania ZamówienieMBS-K013 ludzka ACE2 sprzężone Magnetic Beads Wychwytywanie wirusa ZamówienieMBS-K014 Ludzkie anty-SARS-CoV-2 Kólki magnetyczne RBD sprzężone z przeciwciałami Wychwytywanie wirusa ZamówienieMBS-K015 SARS-CoV-2 Kulki magnetyczne sprzężone z trimerem kolców. Badanie przesiewowe przeciwciał z trimerem białek kolców ZamówienieMBS-K016 SARS-CoV -2 Spike Trimer (D614G) – sprzężone kulki magnetyczne
Badanie przesiewowe przeciwciał z trimerem białka kolczastego (D614G)ZamówMBS-K017
SARS-CoV-2 Nukleokapsyd Koraliki magnetyczne sprzężone z białkiem Nukleokapsydu Badanie przesiewowe przeciwciał przeciwko białku nukleokapsyduZamówMBS-K018
SARS-CoV-2 Kulki magnetyczne sprzężone z białkiem Spike S2ZamówMBS -K019
SARS CoV-2 Spike NTD sprzężony Magnetic Beads przeciwciała Spike ntd przesiewaniaZamówienieMBS-K029
SARS CoV-2 (B.1.1.7) Skok trimer połączony magnetyczny kólki wariantu przeciwciała przesiewaniaPreorderMBS-K030
SARS CoV- 2 (B.1.351) Skok trimer połączony kulek magnetycznych wariantu przeciwciała przesiewaniapreorderMBS-K031
SARS-CoV-2 (P.1) Kulki magnetyczne sprzężone z trimerem Spike Warianty badań przesiewowych przeciwciałPrzedsprzedażMBS-K032
SARS-CoV-2 (B.1.351) Kulki magnetyczne sprzężone z kolcem RBD Warianty badań przesiewowych przeciwciałPrzedsprzedażMBS-K033
SARS-CoV- 2 (P.1) Kulki magnetyczne sprzężone z RBD Spike Warianty badań przesiewowych przeciwciałPrzedsprzedażMBS-K034
SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Kulki magnetyczne sprzężone z RBD Spike Warianty badań przesiewowych przeciwciałPrzedsprzedaż(na dole)

źródło – lilianeheldkhawam

Źródło: https://gloria.tv/post/GdCGnQP4eFbo1ZtNfJ2unovmP

Related Articles

6 Comments

 1. Ja sam jestem przeciwnikiem szczepieni tego co si dzieje na świecie,istna psychoza. Mój znajomy sprawdzał na sobie,w rodzinie i znajomych i czegoś takiego nie zaobserwowal. Wygląda mi to na fake news. Proszę o rzetelne i sprawdzone informacje

  1. Rzeczywiście nie u wszystkich zachodzi zjawisko przyciągania. Mam pewność co do wiarygodności filmu ze starszym panem, ponieważ materiał nagrywali moi znajomi i nie jest to fakenews. Nie wiem jak jest w przypadku filmu z parą.

 2. to raczej brud, ludzie się szczepią a jest lato wiec po prostu brud i pot.
  za to małe czastki magnetyczne nie utrzymają nawet magnesu ani metalu. Klucze jakna obrazku nawet często nie sa zrobione z ferromagnetyków (stal) wiec to zupełna bzdura.
  A co do czastek magnetycznych to wiekszość opisów mówi o kationach 😉 równie dobrze możemy kupic wode źródlaną bo zawiera np. kationy Ca2+ Czy magnez 😉
  Też będziesz miał magnetyczne cząstki. ale zapewniam, ze nawet butelka a nie wypity płyn niczego nie utrzyma

  1. Rozumiem, że odnosisz się do zdjęć, a nie do sposobu przeprowadzenia badania i raportu z jego wyników. W raporcie wyraźnie jest mowa o badaniu magnesem oraz, w przypadku pielęgniarki i analityka finansowego, również detektorem pola magnetycznego.

 3. U mnie w rodzinie ten efekt przyciągania zachodzi u zaszczepionego, testowaliśmy na monecie i byliśmy w szoku.

 4. Sama bylam w szoku moja bliska przyjaciolka wraz z mężem zaraz po szczepieniu podesĺaĺa mi zdjecie przyczepionych kluczy do miesca wklucia !! Śmiala sie przez łzy!! Nie opubluczniala tego! Tak prywatnie dla mnie!

Skomentuj

Back to top button
%d bloggers like this: