prawo

Kancelaria LEGA ARTIS: – Czy masowe testowanie obywateli jest zgodne z prawem??

CZY ZAPOWIEDZIANE MASOWE TESTOWANIE OBYWATELI W KILKU WOJEWÓDZTWACH JEST ZGODNE Z PRAWEM?

Źródło: https://www.facebook.com/lega.artis

Rząd zapowiedział, że rozpocznie masowe badania antygenowe w związku z COVID. Czy jest to zgodne z prawem?

LEGA ARTIS:

– Na początek zaczniemy od wykładni prawa w tym zakresie i tak:

Art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 tj. Dz.U. z 2020 r. poz., 849 którego brzmienia jest następujące:

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 tj.: Informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Stwierdzić jednoznacznie należy, iż zapowiedź masowego testowania obywateli na terenie kilku województw jest również sprzeczna z ustawą o zawodzie lekarza oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art., 8 który posiada brzmienie:

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. oraz treścią art. 32 § 1 [Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na badanie lub inne świadczenia zdrowotne] ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który jednoznacznie wskazuje, iż lekarz może prowadzić badanie (…) po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

Zatem wniosek z tego jest jeden zapowiedź masowego testowania na wskazanych obszarach przez Rząd w dniu 21.11.2020 roku podczas konferencji testami antygenowymi jest niezgodny z prawem, ponieważ to my, jako pacjenci jesteśmy uprawnieni do wyrażenia zgody lub odmowy wykonania takiego zabiegu medycznego.

Jeśli posiadacie Państwo jakikolwiek problem prawny związany z COVID zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pisząc do nas wiadomość na adres @: [email protected] lub dzwoniąc pod nr tel. 579636527 lub 222668618.

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Nasza Kancelaria świadczy również pełen zakresu usług prawnych z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, spadkowego, pracy, administracyjnego, podatkowego, gospodarczego, konsumenckiego. Potrzebujesz pomocy umów się na konsultację dzwoniąc pod nr tel.: 579636527.

Jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy dla WAS zasługuje na wparcie finansowe naszej działalności możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS o nr: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

https://legaartis.pl/blog/?fbclid=IwAR3GYLrAfbx1Pq7Fwybdpr-aRCgRVDFAqSHCgB1cFlAae0fD8KC-i6dJZDo

Related Articles

Skomentuj

Back to top button