WHO

WHO
2 listopada 2020 admin

Światowa Organizacja Zdrowia wydała w sprawie maseczek rekomendację. Według WHO osoby bez objawów oddechowych, takich jak kaszel, nie muszą nosić maski medycznej. Zaleca się natomiast stosowanie masek dla osób z objawami COVID-19 oraz osób opiekujących się osobami z objawami, takimi jak kaszel i gorączka.